, Genel

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR KORUNUYOR?

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR KORUNUYOR?

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz Şirketimize yapacağınız ziyaretlerde ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkânından faydalanırken, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve şirketimiz tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile 6698 Sayılı Kanunun 5. ve 6. maddesi kapsamında tanımlandığı şekliyle;

 • Kanunların açıkça öngörüldüğü
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken
 • İlgili kişinin olarak alenileştirmeniz
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,

Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu durumların mevcut olmaması ile açık rızanıza başvurularak işlenmektedir.

 

 

Post Your Thoughts

Gönder
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizi Arayalım!

  Adınız Soyadınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Ofis Türü

  Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunmasına önem veriyoruz. Doldurduğunuz form ile kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa linki