Şahıs Şirketi

Şahıs Şirket Kuruluşu

  • Gerçek kişi: Şahıs şirket türleri olan Kolektif ve Komandit şirketler en az iki gerçek kişi ile kurulabilecek olup, şirket kuruluşuna ilişkin ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmek üzere yazılan dilekçe. Kurucular tarafından imzalanmış noter tasdikli 2 nüsha “Anasözleşme” gerekmektedir. Herhangi bir başlangıç sermaye sınırlandırması yoktur.
  • Tüzel kişi: Tüzel kişiliğe sahip şahıs şirketleri olan Kollektif ve Komandit Şirket ile tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketleri olan Limited ve Anonim Şirketler de ayrı bir şirket kurabilir veya başka bir şirkete ortak olabilirler. Bunun için söz konusu şirket ile şirketin kanuni temsilcilerinin yeni şirket kuruluşu veya ortaklık konusunda yetkilendirildiğine ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararının alınmış olması gerekmektedir.
  • Şahıs İşletmesi: İlgili vergi dairesine verilmek üzere faaliyet konusunu belirten mükellef veya 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkili bir meslek mensubunca vekâleten imzalanmış NACE kodlu işe başlama bildirgesi, mükellefe ait noter tasdikli imza beyannamesi ve ikametgâh belgesi, faaliyetin yürütüleceği yer kira ise kira kontratı, mülkiyette ise tapu senedi sureti ile şahıs işletmesi başvuru süreci tamamlanabilir.