Limited Şirket

Limited Şirket Kuruluşu

  • Gerçek kişi: Şirket kuruluşuna ilişkin ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmek üzere yazılan dilekçe. Kurucular tarafından imzalanmış noter tasdikli 2 nüsha “Anasözleşme” ve yine kurcular tarafından imzalanmış “Kurucular Beyanı”. Şirket müdürlerine ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi. Türk Ticaret Kanunu’na göre Limited Şirket kuruluş asgari sermaye tutarı 10.00,00-TL olup; tek kişilik, yabancı uyruklu veya T.C. uyruklu, gerçek veya tüzel kişiler Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu olmaksızın Limited Şirket kurabilirler.
  • Tüzel kişi: Tüzel kişiliğe sahip şahıs şirketleri olan Kollektif ve Komandit Şirket ile tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketleri olan Limited ve Anonim Şirketler de ayrı bir şirket kurabilir veya başka bir şirkete ortak olabilirler. Bunun için söz konusu şirket ile şirketin kanuni temsilcilerinin yeni şirket kuruluşu veya ortaklık konusunda yetkilendirildiğine ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararının alınmış olması gerekmektedir.